Participerend roosteren2019-06-06T15:26:59+00:00
Man en vrouw bellen en staan naast elkaar zakelijk

Participerend roosteren

Roosterplanning is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de medewerker. Het idee van participerend roosteren is de medewerker op het juiste moment in het proces van plannen te betrekken. Het juiste moment is niet voor iedere organisatie en medewerker gelijk, daarom is er voor gekozen dat niet de software maar de organisatie bepaalt hoe en wanneer de medewerker betrokken wordt. Het is mogelijk om voor de verschillende groepen medewerkers in de organisatie andere instellingen te hanteren.

Publicatie Basisrooster

Publicatie Basisrooster

Borg in basisroosters een goede verdeling van formatie, deskundigheid, werken en verlof

De werkwijze die we voorstaan met Roosterplanning draait alles om een goed basisrooster waar de minimale bezettingseis op deskundigheid in principe garanderen. Alle diensten die in het perioderooster openvallen door ziekte en vakantie worden open diensten die met 1 druk op de knop op deskundigheidsniveau vanuit het rooster worden gecommuniceerd (aan het eigen team of aan eigen team en flexpool of alle medewerkers die voldoen aan de functie).

Medewerkers zijn te selecteren op specifieke aanvullende kenmerken en/of affiniteiten, mits aanvullende “functies” zoals BHV, PG, VP-bereikbaarheid etc. bij de medewerker zijn aangevinkt. De functieniveaus komen automatisch door uit uw HR Systeem. Medewerkers reageren via Roosterplanning op open diensten en kunnen daarmee ook reageren op open diensten van andere afdelingen waar zij op basis van hun functie ingezet kunnen worden. Met één druk van de accorderende teamleider of roosteraar is de dienst verwerkt in het rooster. Zo kan de medewerker ook beter verantwoordelijk worden gemaakt voor zijn/haar eigen inzet ten opzichte van de contracturen.

Uw teamleiders zien bij het maken of beoordelen van de basisroosters in één oogopslag de realisatie van het serviceniveau, de plus en minuren van de medewerkers, nog openstaande verlofuren samen met de uitleen aan andere roosters en inleen vanuit andere roosters op het eigen rooster en zij kunnen de diensten eenvoudig op afwijking in tijden aanpassen (bijv. half werken, half ziek, deels opname verlof e.d.). Daarnaast zien teamleiders en roosteraars visueel direct in het roosterscherm de bewaking van de arbeidstijdenwet en de cao direct met een pop-up met de uitleg van de issue vanuit de arbeidstijdenwet.

Vervang alle communicatie met medewerkers rond het rooster met Roosterplanning:

Roosterplanning is bedacht vanuit het oogpunt van de medewerker. Alle mutaties die de medewerker initieert en communicatie die rond het roosteren nodig is, juist afgevangen met eenduidige melding en opvolging. Alles is voor de medewerker inzichtelijk (voor zover zijn functieniveau en rechten toelaten): persoonlijke planning, roosters, daglijsten. Ook in de afhandeling is het onderscheid in afbakening van functies rekening gehouden. Met de rechten van roosteraar worden basisrooster, perioderooster, communiceren van open diensten aan eigen team of aan eigen team en flexpool afgehandeld.

Met de rechten van teamleider worden alle meldingen rond verlof en hoe uiteindelijk is gewerkt afgehandeld: Ziekmelding opvolgen, Ruilen, Vervangen, Meer/minder werk meldingen en de urenverantwoording van de medewerker accorderen. Kortom: Vooruitplannen en opvolgen van open diensten doet de roosteraar, de teamleider doet aanvragen van medewerkers, oplossen van dagelijkse zaken en accorderen van uren.

Rooster in beweging
Rooster in beweging
Urenverantwoording
Salarisverwerking

Enkelvoudige, eenduidige en eenmalige gegevensvastlegging op realisatie van uren

De kracht van Roosterplanning ligt in de koppeling met uw HR systeem: alle medewerkers en -mutaties, verlofrechten en de ziekmeldingen komen automatisch via de koppeling door op basis van hun inzetregel. Daarnaast exporteren we vanuit Roosterplanning de verlofopname naar uw HR Systeem wat de eindafrekening met medewerkers die uit dienst gaan versimpeld (met één klik individuele berekening maken).

Op deze manier gebruiken we het HR systeem voor de regelingen en rechten en gebruiken we Roosterplanning voor de realisatie van de uren en verlof en berekening van de toeslagen conform cao.

Alles weten over wat onze roosterplanning
voor jouw organisatie kan betekenen

Doorbelasting direct op de afdeling zoals is gewerkt

Rooster Planning zorgt voor de juiste berekening van uren en toeslagen die voortkomen uit de gewerkte diensten. Na accordering worden deze dankzij de workflow automatisch uitgewisseld met uw HR- en salarissysteem en geïmporteerd in uw HR- en salarissysteem en de gerealiseerde uren worden automatisch verdeeld over de juiste kostenplaatsen.

Salarisverwerking
Foutloze salarisbetaling
Foutloze salarisbetaling

Doordat alles vooraf is geaccordeerd heeft u geen correcties achteraf.

Vraag geheel vrijblijvend een demo bij ons aan en wij demonstreren graag wat onze
roosterplanning voor u en uw medewerkers kan betekenen.