Participerend roosteren

Roosterplanning is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de medewerker. De idee van participerend roosteren is de medewerker op het juiste moment in het proces van plannen te betrekken. Het juiste moment is niet voor iedere organisatie en medewerker gelijk, daarom is er voor gekozen dat niet de software maar de organisatie bepaalt hoe en wanneer de medewerker betrokken wordt. Het is mogelijk om voor verschillende groepen medewerkers in de organisatie andere instellingen te hanteren.

Roosterplanning zorgt voor een veranderingsproces waarbij de software een belangrijk deel van de communicatie over het rooster reguleert en faciliteert. Het resultaat van de verandering vertaalt zich in meer tevreden medewerkers die met weinig inspanning veel invloed hebben op het rooster. Doordat de medewerkers tevreden zijn en op het juiste moment deelnemen in het proces, wordt het voor de organisatie mogelijk om met minder tijd betere roosters te realiseren.

Roosterplanning en zelfroosteren:

Participerend roosteren is een vorm van zelfroosteren waarbij we uitgaan van de krachtige combinatie van twee gangbare varianten. De planning wordt door de planner (of roosteraar) gedaan en de medewerker heeft invloed op het rooster. Participerend roosteren zorgt er voor dat een planner het rooster voor 90% op orde kan aanbieden naar de medewerkers die op hun beurt zelf de laatste stukjes van de puzzel invullen. Op deze manier wordt plannen weinig werk en houdt de medewerker zelf de regie over het rooster. Uiteindelijk heeft deze manier van roosteren als resultaat dat de roosters snel kunnen worden gemaakt en dat de medewerker tevreden is doordat deze uiteindelijk bepaalt hoe het rooster precies gaat worden.

Uitgangspunten

Roosterplanning gebouwd op 4 sterke pijlers:

Intuïtief en laagdrempelig
Medewerkers ervaren onze software als eenvoudig. De persoonlijke planning is eenvoudig bereikbaar via laptop, smartphone en tablet.

Medewerker tevredenheid
Ontwikkeling vindt plaats vanuit het oogpunt van de gebruiker en het resultaat zorgt ervoor dat de gebruiker met weinig inspanning veel invloed heeft op het rooster.

Ketenbenadering
Van de initiële aanname tot aan de verloning en kostendoorbelasting in uw payroll zijn alle processen gedigitaliseerd en uitgewerkt met de gedachte “enkelvoudige invoer, meervoudig gebruik”.\

Wet- en regelgeving – proof

De innovatie van Roosterplanning:

Gezamenlijk met onze klanten bepalen wij onze roadmap. Tijdens het ontwikkeltraject blijven zij intensief betrokken. Ruim 45% van onze medewerkers houdt zich bezig met software-ontwikkeling. Dit geeft aan dat wij voortdurend bezig zijn om onze software te verbeteren en te vernieuwen. Input en feedback op onze software van onze klanten is van essentieel belang om te weten waar onze klanten verbetering wensen. Daarnaast willen wij adequaat kunnen reageren op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Continue aandacht hebben wij ook voor “user experience”: hoe ervaart de gebruiker onze software en hoe blijft deze aansluiten bij de verwachtingen van onze gebruikers.

Capaciteitsplanning

Roosterplanning geeft aan uw ECD/EPD systeem door welke medewerkers beschikbaar zijn om cliënten op in te zetten. Roosterplanning gebruikt daartoe een generieke interface voor alle bekende ECD/EPD sytemen, waarmee de beschikbaarheid van de medewerkers aan het ECD wordt doorgegeven. Voordeel is dat er geen fouten in de beschikbaarheid worden gemaakt in de cliëntenplanning.

Omgekeerd ook: de koppeling overschrijft de geplande diensten in Roosterplanning met de daadwerkelijk gerealiseerde tijd in het ECD/EPD.Voor projecten is het binnen Roosterplanning verder mogelijk om dienstcodes met onderliggende tijden aan te maken die altijd als gewerkte tijd op een specifiek project geboekt worden.

Daarbinnen is het met Roosterplanning geschikt om te werken op projecten en op niveau van activiteiten. Het is voor u van belang dat Roosterplanning gekoppeld blijft aan de cliënt- patientregistratie in het ECD/EPD. Dat is immers de stroom die u moet verantwoorden in verband met de financiering en op afgerekend wordt.