Zorggroep Drenthe

Zorggroep Drenthe gaat dit jaar over op een nieuw roostersysteem, genaamd ‘Roosterplanning’.

Denise Heuving en Grace Vermeltvort, verzorgenden bij de Vijverhof, werden geïnterviewd over hun ervaringen met het nieuwe roostersysteem. Denise wordt momenteel opgeleid tot verpleegkundige en Grace start in maart met deze opleiding.

Er is gezocht naar een moderne en efficiënte oplossing om de roosterplanning van de medewerkers te organiseren. Met Roosterplanning van RAET hebben medewerkers meer regie over hun rooster. De Vijverhof heeft in de maanden november en december 2016 een pilot gedraaid en is per 1 januari 2017 definitief overgegaan naar het nieuwe systeem. In de loop van 2017 zullen ook de overige locaties en de thuiszorg met Roosterplanning gaan werken. De voorbereidingen hiervoor worden al getroffen, hierdoor is in Youforce de tegel ‘Roosterplanning’ zichtbaar. Het rooster wordt via deze tegel zichtbaar zodra alles is overgezet. Zorggroep Drenthe Thuis volgt later.

Roosterbriefjes

Grace geeft aan dat zij en haar collega’s voor de invoering van Roosterplanning werkten met roosterbriefjes. ‘Er kwam elke week een nieuw roosterbriefje in de map, waarin voor de hele week was af te lezen wie wanneer en waar werkte. Op zich heel handig, maar de map lag niet altijd op dezelfde plek’ zegt Denise met een lach. ‘We waren regelmatig op zoek naar de map. Bovendien werd er veel gekliederd in de map als er iemand vrij nam of een dienst ruilde.’