“Werk en privé goed kunnen combineren.
Wij geven de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen.”
Eenvoudig je tijd indelen
Overzichtelijke planning
Wij zorgen ervoor
Roosterplanning is een handige en veilige app waarmee je direct inzicht hebt in je rooster en je verlof. Daarnaast kun je heel eenvoudig reageren op openstaande diensten of kun je je ingeplande dienst ruilen. Met Roosterplanning is het zo geregeld op je smartphone. Heb je meer tijd om te werken? Heb je tijd nodig voor je opleiding of voor je privésituatie? Dat regel je gemakkelijk zelf met Roosterplanning. Roosterplanning biedt een beter overzicht tussen werk en privé.
“Ik moet soms met mijn moeder naar het ziekenhuis. Met Roosterplanning kan ik makkelijk mijn uren ruilen.”

Eenvoudig je tijd indelen

Mijn planning
Wil mijn rooster wijzigen
Mijn urensaldo
Zelf vervanging zoeken
Meer weten?

Zorggroep Drenthe

“Onze medewerkerstevredenheid is gestegen door het werken met Roosterplanning…”
Meer over deze case
Als teamleider is het een uitdaging om een goed overzicht te krijgen van de beschikbaarheid van medewerkers. Roosterplanning biedt real-time inzicht in de beschikbaarheid, verlof en andere urenstanden van de medewerkers. Daarnaast geeft Roosterplanning direct inzicht in mogelijke gevolgen van de planning op processen en kosten. Teamleiders en planners kunnen door Roosterplanning adequaat reageren op veranderingen in urenaanvragen op korte en middellange termijn. Roosterplanning zorgt bovendien voor betrouwbare en actuele gegevens voor een goede salarisverwerking.
“Met Roosterplanning kan je in één oogopslag zien hoeveel mensen we nodig hebben.”

Overzichtelijke planning

Hoe verhoudt mijn planning zicht t.o.v. mijn budget
Heb ik hiaten in mijn planning
Open aanvragen accorderen
Actuele rapportages
Meer weten?

Gemeente Maastricht

“Door de juiste hulp, heb ik zonder problemen het proces om roosteren in de lijn kunnen leggen…”
Meer over deze case
C-quential zorgt voor een veilige implementatie van Roosterplanning. Onze ervaring is dat de invoering van een nieuwe personeels-planningssysteem de organisatie kan veranderen. C-quential heeft alle kennis en ervaring in huis om het hele proces van a tot z op een goede wijze te begeleiden en te borgen. Natuurlijk stopt onze begeleiding na de livegang niet. Iedere klant krijgt een eigen consultant toegewezen die regelmatig toetst of alle processen naar wens functioneren.
“Ik voel me gehoord en door de korte lijnen heb ik snel antwoorden op mijn vragen.”

Wij zorgen ervoor

Zorgeloze implementatie
Trainingen via de
Cq-academy
Innovatie voor en met klanten
Vast aanspreekpunt
Meer weten?

De Zellingen

“Ik voel me gehoord en door de korte lijnen heb ik snel antwoorden op mijn vragen…”
Meer over deze case

Q&A

Wat is Roosterplanning?
Roosterplanning is online planningsoftware waarin de gebruikers centraal staan. Roosterplanning geeft medewerkers onder andere de ruimte om eenvoudig onderling diensten te ruilen, geeft teamleiders real time inzicht in de inzet van medewerkers en genereert betrouwbare gegevens voor de salarisverwerking.
Is de privacy van medewerkers gewaarborgd?
Roosterplanning draait op beveiligde servers van C-quential. C-quential B.V. is gecertificeerd voor zowel ISO 9001 als voor ISO 27001 door QMS International GmbH. Deze ISO-certificering onderschrijft dat de kwaliteit van de informatiebeveiliging van C-quential B.V. voldoet aan de hoogste eisen.
Hoe werkt Roosterplanning?
Roosterplanning is Software as a service, vaak afgekort als SaaS. Dat betekent dat Roosterplanning op servers van C-quential draait en dat beheerders en medewerkers via internet toegang hebben tot de software. Vrijwel alle devices met toegang tot het internet zijn geschikt voor Roosterplanning.
Kan iedereen met Roosterplanning werken?
Roosterplanning is ontwikkeld vanuit de behoefte van een medewerker. Wij hebben het ontwerp van de software goed doordacht en uitgebreid getest met diverse doelgroepen. Eenvoud staat bij ons voorop.

C-quential B.V.

Cypresbaan 9
2908 LT Capelle aan den IJssel
Tel: 085-1306999

E-mail