Home2019-06-06T13:52:43+00:00
Mensen communiceren lopen over brug

Participerend roosteren

Roosterplanning is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de medewerker. De idee van participerend roosteren is de medewerker op het juiste moment in het proces van plannen te betrekken. Het juiste moment is niet voor iedere organisatie en medewerker gelijk, daarom is er voor gekozen dat niet de software maar de organisatie bepaalt hoe en wanneer de medewerker betrokken wordt. Het is mogelijk om voor de verschillende groepen medewerkers in de organisatie andere instellingen te hanteren.

Roosterplanning zorgt voor een veranderingsproces waarbij de software een belangrijk deel van de communicatie over het rooster reguleert en faciliteert. Het resultaat van de verandering vertaalt zich in meer tevreden medewerkers die met weinig inspanning veel invloed hebben op het rooster. Doordat de medewerkers tevreden zijn en op het juiste moment deelnemen in het proces, wordt het voor de organisatie mogelijk om met minder tijd betere roosters te realiseren.

Zelfroosteren

Dankzij participerend roosteren wordt het voor uw werknemers heel eenvoudig om zelf hun roosters in te delen. Maar wat houdt het exact in en hoe werkt het in de praktijk?

Uitgangspunten Missie en visie
Uitgangspunten

Onze uitgangspunt is dat onze software de eindgebruiker, effectief, efficiënt en naar tevredenheid in haar dagelijkse werk ondersteunt. Lees verder om te zien op welke 4 pijlers wij  Roosterplanning hebben gebouwd

Innovatief
Samen met u

Om onze klanten de juiste ondersteuning te bieden, innoveert C-quential haar software continu. Hierbij staat steeds de vraag centraal wat er beter, anders, makkelijker, efficiënter of leuker kan.

Ontdek de mogelijkheden van
Roosterplanning